Diretoria

Presidente

Afonso Akioshi Shiozaki

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Denzo Komagome

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Celso Seitiro Otake

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Armando Emori

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Aquira Azuma

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Mario Toshio Yatsugafu

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Yukio Oscar Yanaga

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Armando Yoiti Eda

contato@acema.com.br

Vice-Presidente

Atilio Akio Hashimoto

contato@acema.com.br

Conselho Fiscal

Hirozi Masaki

contato@acema.com.br

Conselho Fiscal

Nelson Yochiaki Takahashi

contato@acema.com.br

Conselho Fiscal

Reinaldo Katsuo Arita

contato@acema.com.br

Conselho Fiscal

Minoru Takahashi

contato@acema.com.br

Conselho Fiscal

Lúcio Minoru Hiratomi

contato@acema.com.br

Conselho Fiscal

Vicente Yukiaki Yabiku

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Tadayoshi Akimoto

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Takaji Suzuki

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Kenji Ueta

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Jorge Ueda Kubota

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Shudo Yasunaga

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Luiz Hiloshi Nishimori

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Mitsuo Katsuyama

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Mario Massao Hossokawa

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

João Noma

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Katsutoshi Osato

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Massayoshi Siraichi

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Kioshi Yano

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Eduardo Temiziro Suzuki

contato@acema.com.br

Conselho Consultívo

Miguel Iwamoto

contato@acema.com.br

Secretaria

Simone Saeko Kokubo Tanaka

contato@acema.com.br

Secretaria

Fernando Massaru Yano

contato@acema.com.br

Secretaria

Tetsuro Nonose

contato@acema.com.br

Tesouraria

Tetsuro Nonose

contato@acema.com.br

Tesouraria

Ricardo Haruho Akamine

contato@acema.com.br

Tesouraria

Cássio Hiratomi

contato@acema.com.br

Tesouraria

Edna R.Matsune Bitencourt

contato@acema.com.br

Secretaria Executiva

Tuguio Soda

contato@acema.com.br

Secretaria Executiva

Luiz Ueda

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Tetsuo Noda

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Moriso Maruiti

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Wilson Tomio Yabiku

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Jorge Tanaka

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Hissakazu Masaki

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Mário Masashi Nakashima

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Ricardo Koji Tomita

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Kosuke Miyamoto

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Sadaiti Orita

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Paulo Chigueshi Miura

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Adusa Nagao

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Jorge Ogassawara

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Luiz Yoshiyuki Higaki

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Rinko Guinoza

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Valdemar Eiji Gondo

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Massayuki Sérgio Saito

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

César Luiz Nunes

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Atumi Matuzawa

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Fernando Yataro Suzuki

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Godart Hiromi Yoshimoto

contato@acema.com.br

Conselho Deliberativo

Wilson Keniti Ota

contato@acema.com.br

Assuntos Jurídicos

Cleber Tadeu Yamada

contato@acema.com.br

Assuntos Jurídicos

Flávio Hideyuki Inumaru

contato@acema.com.br

Assistência à Saúde

Dr. Wilson Keniti Ota

contato@acema.com.br

Assistência à Saúde

Dra. Patricia Sayuri Inumaru

contato@acema.com.br

Assistência à Saúde

Dr. Edney Norio Otsuki

contato@acema.com.br

Assistência à Saúde

Dr. Ederval Key Hayashi

contato@acema.com.br

Eventos e Promoções

Sérgio Takao Sato

contato@acema.com.br

Eventos e Promoções

Antonio Manabu Takahashi

contato@acema.com.br

Manutenção e Conservação do Patrimônio

Yukio Oscar Yanaga

contato@acema.com.br

Cerimonial

Armando Emori

contato@acema.com.br

Cerimonial

Johnnatan Mitsuaki dos S. Katayama

contato@acema.com.br

Departamento de Baseball

Silvio Yukio Domen

contato@acema.com.br

Departamento de Baseball

Sergio Seiti Takahashi

contato@acema.com.br

Departamento de Baseball

Haruo Kanawa

contato@acema.com.br

Departamento de Baseball

Juarez Tiburtino da Silva

contato@acema.com.br

Departamento de Baseball

Dirceu Sato

contato@acema.com.br

Departamento de Softboll

João Kano Yokosawa

contato@acema.com.br

Departamento de Softboll

Wilson Massamiti Okamura

contato@acema.com.br

Departamento de Softboll

Mauro Shigueo Noda

contato@acema.com.br

Departamento de Canto

Newton Akito Yamamoto

contato@acema.com.br

Departamento de Canto

Shuitu Toyokawa

contato@acema.com.br

Departamento de Canto

Wilson Keniti Ota

contato@acema.com.br

Departamento de Canto

Marilda Hissae N. Ikeda

contato@acema.com.br

Departamento de Canto

Junko Mori Kameoka

contato@acema.com.br

Departamento de Canto

Emilian Shiguemi N. Tamashiro

contato@acema.com.br

Departamento de Minyô

Emília Emiko O. Guinoza

contato@acema.com.br

Departamento de Minyô

Kumiko Nagatani Sato

contato@acema.com.br

Departamento de Minyô

Toshikazu Sato

contato@acema.com.br

Departamento de Minyô

Seimi Sawada

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

Roberto M. Yoshizawa

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

Denise Teruko Kay

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

José Luis Yamashita

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

Salete Maria Yamashita

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

Mauricio Tanaka

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

Simone Saeko K. Tanaka

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

Liliam Miki I.Gombata

contato@acema.com.br

Departamento Cultural / Taikô

Celia Cristina Ota

contato@acema.com.br

Departamento de Fujin-Bu (Senhoras)

Helena Migaki Sato

contato@acema.com.br

Departamento de Fujin-Bu (Senhoras)

Julia Tomoko Hashimoto

contato@acema.com.br

Departamento de Fujin-Bu (Senhoras)

Maria Satiko Komagome

contato@acema.com.br

Departamento de Fujin-Bu (Senhoras)

Taeko N.Yatsugafu

contato@acema.com.br

Departamento de Fujin-Bu (Senhoras)

Margarida Soda

contato@acema.com.br

Departamento de Gateball

Takeshi Saguti

contato@acema.com.br

Departamento de Gateball

Toshio Hattori

contato@acema.com.br

Departamento de Gateball

Eiko Tomita Makishi

contato@acema.com.br

Departamento de Gateball

Fumiko Igarashi

contato@acema.com.br

Departamento de Ikebana e Chá

Edna Mitiko M. Otsuki

contato@acema.com.br

Departamento de Ikebana e Chá

Satiko Guinoza

contato@acema.com.br

Departamento de Ikebana e Chá

Cristina Mary Y. Fugou

contato@acema.com.br

Departamento de Ikebana e Chá

Michie Nagabe Matsuda

contato@acema.com.br

Departamento de Ikebana e Chá

Shizuko Yamamoto

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Marcio Cezar Bitencourt

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Hugo Shigueru Minamizaki

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Norberto Aparecido de Oliveira

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Sonia Satiko K. Iquematsu

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Ericson S. de Oliveira

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Fabiano Teruhiro Massago

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Robinson Gervásio

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Waldemir Mitsutaka Matsumoto

contato@acema.com.br

Departamento de Futebol

Maysa Akemi Eto Minamizaki

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Campo

Fabio Yano

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Campo

Nilo Choji Kague

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Campo

Wilson Yassuo Uchimura

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Campo

Marcos Akira Mitsunaga

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Campo

Claudio Massami Koga

contato@acema.com.br

Departamento de Sauna/Piscina

Wilson Sesmilo

contato@acema.com.br

Departamento de Sauna/Piscina

Rubens Antonio dos Reis

contato@acema.com.br

Departamento de Sauna/Piscina

Jorge Kusakariba

contato@acema.com.br

Departamento de Sauna/Piscina

Michael M. Hissamura

contato@acema.com.br

Departamento de Sauna/Piscina

Vitório Rizzieri

contato@acema.com.br

Departamento de Atletismo

Tetsuro Nonose

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Mesa

Dirce Harumi Ozima

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Mesa

Jane Paula N. Miura

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Mesa

Dalton Matsumura

contato@acema.com.br

Departamento de Tênis de Mesa

Osvaldo M. Matsumura

contato@acema.com.br

Departamento de Educação

Mário Toshio Yatsugafu

contato@acema.com.br

Departamento de Educação

Toshie Takeda Endo

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Humberto Kanao Nabera

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Flávio Tadashi Tamura

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Maria Cristina O.Kubota

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Vilma Mitico T. Nabera

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Jane Matiko H. Ashihara

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Mirian Naomi Mitsunaga

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Hélcio Hiroaki Takahashi

contato@acema.com.br

Departamento de Yosakoi Soran

Jorge Shohei Misugui

contato@acema.com.br

Ex-Presidente

Jinroku Kubota

1948

Ex-Presidente

Yoshio Hayashi

1949 a 1950

Ex-Presidente

Massaiti Hiromori

1951

Ex-Presidente

Tokube Assada

1952

Ex-Presidente

Kiyoso Ando

1953

Ex-Presidente

Shigueo Arai

1954

Ex-Presidente

Yoshinori Kubota

1955

Ex-Presidente

Kiyoso Ando

1956

Ex-Presidente

Shigueo Arai

1957

Ex-Presidente

Munemitsu Matsubara

1958

Ex-Presidente

Katsuji Nishiyama

1959

Ex-Presidente

Tokube Assada

1960

Ex-Presidente

Shiro Kussakawa

1961

Ex-Presidente

Hatsutaro Suzuki

1962

Ex-Presidente

Katsuji Nishiyama

1963

Ex-Presidente

Kazuyuki Ueda

1964

Ex-Presidente

Seiji Katsuyama

1965

Ex-Presidente

Katsuzo Fujiwara

1966

Ex-Presidente

Seiji Katsuyama

1967

Ex-Presidente

Katsuji Nishiyama

1968

Ex-Presidente

Katsuzo Fujiwara

1969

Ex-Presidente

Seiji Katsuyama

1970

Ex-Presidente

Shigueo Arai

1971

Ex-Presidente

Katsuji Nishiyama

1972 a 1974

Ex-Presidente

Megumi Tanaka

1975

Ex-Presidente

Noboru Okimoto

1976 a 1977

Ex-Presidente

Tadayoshi Akimoto

1978

Ex-Presidente

Motoi Yoshimura

1979

Ex-Presidente

Takaji Suzuki

1980 a 1981

Ex-Presidente

Kenji Ueta

1982

Ex-Presidente

Takaji Suzuki

1983 a 1988

Ex-Presidente

Munetaka Matsubara

1989

Ex-Presidente

Yoshio Shin-Ike

1990

Ex-Presidente

Jorge Ueda Kubota

1991

Ex-Presidente

Shudo Yasunaga

1992 a 1993

Ex-Presidente

Luiz Hiloshi Nishimori

1994

Ex-Presidente

Paulo Tetsuo Uchimura

1995

Ex-Presidente

Mitsuo Katsuyama

1996

Ex-Presidente

Mário Massao Hossokawa

1997

Ex-Presidente

João Noma

1998 a 1999

Ex-Presidente

Katsutoshi Osato

2000

Ex-Presidente

Massayoshi Siraichi

2001

Ex-Presidente

Kioshi Yano

2002 a 2006

Ex-Presidente

Eduardo Temiziro Suzuki

2007 a 2009

Ex-Presidente

Miguel Iwamoto

2010 a 2011

Ex-Presidente

Afonso Akioshi Shiozaki

2012 a 2018